مدتی محدود برای خریدهای عالی

ارسال شده در فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۶ موضوع ساعت مچی توسط

مدتی را فکر می کردم تا به راه حلی خوب و عملی برسم به این نتیجه رسیدم که بازار خودم را متمرکز کنم و مشتریان خاصی را هدف قرار دهم. رفتم سراغ تحقیقات بازار و اینکه چه نوع ساعت مچی اکنون بیشتر مورد علاقه است و یا مشتریان زیادی دارد. اینکه فناوری به سمت کدام نوع بیشتر متمایل می شود و میتوان بر روی آن سرمایه گذاری کرد. خرید اینترنتی ساعت حالا به اندازه سابق انجام نمی شد و من مجبور بودم روشم را عوض کنم.

ارسال نظر به
XHTML::
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>